Search results

  1. F

    tính thống nhất và đa dạng của thế giới sống

    tế bào nhân sơ có khoảng 3000 gene, còn tê bào người có khoảng 20500 gene. trong đó có khoảng 1000 gene có ở cả hai tế bào. dựa vào những gì em biết về tến hóa hãy giải thích tại sao những sinh vật khác nhau lại có một số gene giống nhau? những gene chung quy định chức năng gì? Mong mọi người...
  2. F

    muốn mua sách tài liệu để học

    em là học sinh trung học phổ thông. em đang cần mua cuốn sách về sinh lý động vật thực vật thì em nên mua cuốn sach nào?
Back
Top