Search results

  1. T

    Cho hỏi về vật chất di truyền và các cơ chế ở cấp độ phân tử/tế bào/quần thể

    Nếu bạn nhét cả Paris trong 1 cái chai được thì mình sẽ trả lời được bằng 1 trang diễn đàn!
  2. T

    1ml thì ứng với bao nhiêu giọt vậy mn?

    Mình là dân chai lọ ống nghiệm gọi tắt là dân "ve chai" nên mạn phép trả lời bạn. Nếu bạn dùng pipette thuỷ tinh chuẩn (tôi không nhớ kích thước đường kính ngoài và trong của đầu pipette là bao nhiêu nhưng cứ mua cái pipette, burette ngoại thì nó giống nhau cả) thì khi nhỏ nước cất từ các ~ettes...
Back
Top