Search results

  1. K

    Công thức Nguyên Phân- giảm phân

    :thanks: socool:
  2. K

    Hiệu suất tinh trùng

    cho em hỏi ở mèo 2n=38.Tổng số tb sinh tinh và sinh trứng là 320.Tổng số NST đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các NST đơn trong tế bào trứng là 18240.Các trứng được tạo ra đều được thụ tinh.Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là bao nhiêu ?
Back
Top