Search results

  1. S

    Cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh trong thực phẩm

    Nhà phân phối môi trường kiểm tra vi sinh của hãng Bio-rad. Bên cạnh dòng sản phẩm môi trường truyền thống, chúng tôi chuyển giao công nghệ và phát triển dòng sản phẩm chromogenic medium cho kết quả nhanh và không cần phải test sinh hóa. Hiện nay, dòng sản phẩm này kiểm tra nhanh các chỉ...
Back
Top