Search results

  1. A

    Các trang web Vật Lí

    Diễn đàn vật lý phổ thông là chuyên trang về vật lý phổ thông, bao gồm: Chương trình vật lý phổ thông lớp 10 cơ bản, nâng cao Chương trình vật lý phổ thông lớp 11 cơ bản, nâng cao Chương trình vật lý phổ thông lớp 12 ôn thi quốc gia Trong mỗi khối lớp có đầy đủ các chương, bài lý thuyết của...
  2. A

    Động lượng và Động năng

    Động năng: là năng lượng sinh ra (có được) khi một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v. Động lượng: của một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v là p = mv nó mang ý nghĩa vật lý là sự truyền chuyển động, truyền tương tác từ vật này sang vật khác Diễn đàn vật lý phổ thông là...
Back
Top