Search results

  1. P

    Bài tập về Tương tác gen

    Ở gà tính trạng màu lông do 2 cặp gen không alen W,w và B,b nằm trên 2 cặp NST đồng dạng khác nhau chi phối. Gen B quy định lông nâu, gen b quy định lông trắng, gen W át chế gen B không cho gen B biểu hiện, gen lặn w không át chế khả năng của gen B 1. Lai giữa các gà lông trắng, thế hệ sau thu...
Back
Top