Search results

  1. My nek

    Sinh 12

    Cho em hỏi là Phiên mã bắt đầu và kết thúc tại vị trí nào của gen? Mọi người giúp e với ak
Back
Top