Search results

  1. Đình Anh

    phức hệ các loại RNA

    các bạn cho mình hỏi là trong các loại RNA sau thì loại nào tham gia PHỨC HỆ? mARN tARN rARN miARN snARN iARN sprARN
Back
Top