Search results

  1. T

    Lấy giùm mình bài báo với

    Mình đang làm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản và tìm hiểu về IVM, có vài tài liệu trên trang NCBI không lấy được, mong các bạn giúp đỡ m` nhé hoặc bạn nào có tài liệu hay ho về vấn đề tài thì chia sẻ nhé. Thanks :thanks: 1. In vitro oocyte maturation and preantral follicle culture from the...
Back
Top