Search results

  1. A

    Cần tìm giúp tranh ảnh về hướng động,ứng động

    Chả là giáo viên môn Sinh học của em yêu cầu tìm tranh ảnh về hướng động và ứng động để chuẩn bị cho bài giảng sắp tới.Em đã tìm nhưng ko tìm được.Vì vậy em muốn các anh chị cung cấp cho em một số tranh ảnh về hướng động, ứng động ở thực vật(nếu nhiều thì càng tốt).Xin cảm ơn các anh chị !
Back
Top