Search results

  1. Tullyana

    Sinh học phân tử

    mn ơi cho mình hỏi mấy câu này vs ạ: 1) Đưa ra các công cụ để làm tăng lượng Pr để dẫn đến thư ứng dụng. 2). Điều gì xảy ra nếu biến đổi ở 1 trong các thành phần tham gia điều hòa của gen trong OPeron Lac. 3) Vì sao 1 Thế hệ đb hấp dẫn hay đb lặn có lợi không được truyền cho đời sau? 4) Hãy gt...
Back
Top