Search results

  1. Ngọc Hân 01

    Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật

    Vi sinh vật thường tồn tại trong nhiều môi trường tự nhiên khác nhau, tùy từng loại mà thích ứng với một điều kiện nhất định. Bạn có biết các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật không? Nhiệt độ Hầu hết các vi sinh vật phát triển tốt ở nhiệt độ bình thường. Tuy nhiên, một...
Back
Top