Search results

 1. X

  Bài tập ve giảm phân. Giúp mình với!!!

  cho biết NST loai đơn hay loại kép qua các kì trong giảm phân
 2. X

  Bài tập ve giảm phân. Giúp mình với!!!

  Cảm ơn bạn nhé!:thanks:
 3. X

  Ảnh gây ảo giác

  Ở đỉnh cao nhất và bên trái ngọn núi cao nhất
 4. X

  Bài tập ve giảm phân. Giúp mình với!!!

  Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Cho biết so lượng NST đơn hay kép qua các kì trong giảm phân.
Back
Top