Search results

  1. B

    ứng dụng vi sinh trong nông nghiêp

    tôi học tổng hợp, nhưng lại làm trong ngành nông nghiệp.Công việc của chúng tôi là tìm ra nguồn thức ăn mới cho gia súc, gia cầm. Không muốn bỏ phí chuyên ngành vi sinh vật mình học. Bạn nào đã từng trải qua các nghiên cứu tương tự như tôi thì có thể truyền lại cho tôi kinh nghiệm được không. :)
  2. B

    Probiotic

    probiotic tôi đang bắt đầu làm về đề tài probiotic nhưng chưa có nhiều thông tin về các nghiên cứu này ở trong nước. Bạn nào co thông tin thì cho tôi biết mới. Xin chân thành cảm ơn. 8)
Back
Top