Search results

 1. L

  Email miễn phí dung lượng 3GB

  8O ?mới 3 GB đã fê roài ?:wink: Thử 1000 GB ~ xem thế nào !!! http://www.mailnation.net/ All this Absolutely Free: Free 1000GB Email Services Available to US citizens only. 10mb attachment limit! Address Book Instant Messaging between system users! Spam Preventing Features For Your...
 2. L

  Uploading.Com & Fake IP

  Fake IP Fake IP Bạn đang gặp khó khăn khi một vài dịch vụ internet từ chối IP Việt Nam ? Đơn giản kiếm 1 cái soft hổ trợ thế là xong ! Tui thường xài Ghost Surf << No.1 Download : http://downloads.pcworld.com/pub/new/utilities/security/ghostsurf-standard.exe >>Guide Ghost Sturf<< First, mở...
 3. L

  Uploading.Com & Fake IP

  Uploading.Com Tui thấy dùng uploading.com nhanh hơn rapishare nhiều, vả lại link lại sống lâu nữa. Các bạn Việt Nam cũng download được nữa, và tui nghe nói nếu các bạn đăng ký một cái free account, rùi upload files lên đó, nếu những người download có IP of US/Canada down cái files này được 1000...
 4. L

  Modern Food Microbiology

  test this service Tui thấy dùng uploading.com nhanh hơn rapishare nhiều, vả lại link lại sống lâu nữa. Các bạn Việt Nam cũng download được nữa, và tui nghe nói nếu các bạn đăng ký một cái free account, rùi upload files lên đó, nếu những người download có IP of US/Canada down cái files này được...
 5. L

  Thiết kế, chế tạo Hệ thống - Thiết bị phục vụ cho lĩnh vực Công nghệ Sinh học

  Mình là SV Cơ Điện tử có ý định thiết kế, chế tạo Hệ thống - Thiết bị phục vụ cho lĩnh vực Công nghệ Sinh học Hiện mình đang chuẩn bị  làm Đồ án cho Học kì này là : " Thiết kế và Chế tạo hệ thống gồm : buồng kín trong đó nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, ánh sáng được điều khiển giám sát bằng máy tính"...
Back
Top