Search results

  1. Q

    Câu hỏi về lizoxom và trung thể

    Lizoxom có ở tế bào thực vật hay không? Trung thể có ở thực vật không? (Em xem sách tham khảo thì ghi là có ở 1 số thực vật bậc thấp nhưng cũng có những cuốn sách ghi là chỉ có ở tế bào động vật)
Back
Top