Search results

 1. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  bạn xem lại hộ mình với. sao lại có 1 trang vậy?
 2. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các bạn lấy giúp mình bài báo này, cảm ơn nhiều! 1. Structure, Pharmacology, and Function of GABAA Receptor Subtypes Advances in Pharmacology Volume 54, 2006, Pages 231-263...
 3. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các bạn lấy hộ giúp mình bài này với, mình sắp không kịp rồi:divien: Isolation of DNA from Forensic Evidence http://mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780471142904/cp/cphg/article/hg1403/current/abstract?hd=All,Isolation&hd=All,of&hd=All,DNA&hd=All,from&hd=All,Forensic&hd=All,Evidence
 4. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các bạn lấy hộ bài này: Extraction, PCR amplification and sequencing of mitochondrial DNA from human hair shafts. Biotechniques. 1995 Apr;18(4):662-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7598901 cảm ơn nhiều lắm!
 5. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các bạn lấy hộ bài báo này, mình đang cần rất gấp. cảm ơn các bạn rất nhiều RNA editing in human cancer: review http://www3.interscience.wiley.com/journal/122485135/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 :thanks:
 6. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  mình lấy được 3 bài đầu thôi nhé:
 7. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  bạn tìm bài tương tự ở sciencedirect.com đi, mình giúp ngay được (cứ chọn vài bài vào, vì có thể có bài mình không lấy được)
 8. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  bài của bạn:
 9. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  cám ơn bạn nhiều!:thanks:
 10. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  lấy được cho bạn bài 2 đây:
 11. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ bạn lấy hộ bài báo này giúp mình, bài này mình không lấy đc, nếu không lấy được thì cũng bảo 1 tiếng cho mình khỏi mong nhé :thanks: 1. DRD2 Haplotypes Containing the TaqI A1 Allele: Implications for Alcoholism Research http://www3.interscience.wiley.com/j...TRY=1&SRETRY=0 2. D2 dopamine...
 12. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  bài của bạn:
 13. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  mình lấy giúp được 3 bài :
 14. N

  Xin làm và giải thích giúp 1 bài tập về tính số ORF

  đáp án là A cách giải như sau: bạn đi tìm xem là có các ORF, ORF được xác định là đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba mã mở đầu (start codon) và một bộ ba mã kết thúc (stop codon) có cùng khung đọc (tức là có bộ 3 5'-ATG-3' (mở đầu), 5'-TAA-3' hoặc 5'-TAG-3' hoặc 5'-TGA-3' (kết thúc), cùng khung...
 15. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  của bạn đây
 16. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  của bạn đây
 17. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ bạn lấy hộ bài báo này giúp mình: 1. DRD2 Haplotypes Containing the TaqI A1 Allele: Implications for Alcoholism Research http://www3.interscience.wiley.com/journal/119211713/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 2. D2 dopamine receptor gene and obesity...
 18. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các bạn lấy hộ mình 2 bài này: 1. High-performance liquid chromatographic analysis of naloxone in human serum. Terry MD, Hisayasu GH, Kern JW, Cohen JL. J Chromatogr (Journal of chromatography) . 1984 Nov 9;311(1):213-7 2. Determination of naloxone in blood by high-performance liquid...
 19. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  cảm ơn bạn Khoa đã lấy giúp bài báo
 20. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ bạn hoặc là các bạn nào mà có điều kiện thì lấy giúp mình mấy bài báo ở trên giúp mình, mình cảm ơn nhiều
Back
Top