Search results

  1. T

    mọi người tư vấn giùm mình xem đây là cây gì??

    trời ơi!!sao không ai reply gì hết vậy..hu hu giúp mình giải đáp xem đó là cây gì đi :)):hum:
  2. T

    mọi người tư vấn giùm mình xem đây là cây gì??

    Sáng nay tình cờ hái được cây này ở ngoài vườn, dẫu biết đó là cây dại nhưng mình thấy nó cũng hơi đẹp..Khổ nỗi lại không biết đây là cây gì,mình up hình lên nhờ mọi người giải đáp giùm mình:please:
Back
Top