Search results

  1. T

    KIT PCR dùng xác định ở thực vật.

    Bạn muốn tìm hiểu về kit xác định chính xác là bệnh j vậy ? vì mảng PCR thực vật hiện tại rất ít sản phẩm kit.
Back
Top