Search results

 1. N

  Tài liệu môn sinh phổ thông

  Sao em không tải về được !
 2. N

  Các câu hỏi trắc nghiệm !

  Em chỉ là một học sinh phổ thông nên thời gian học sinh ở lớp rất ít ! Hiện nay em thấy có rất nhiều bài tập trắc nghiệm các anh chị có thể đăng lên diễn đàn không ?
 3. N

  Bài tập sinh học phân tử chương trình phổ thông

  Không biết , đây là câu hỏi mình đọc được nhưng không biết câu trả lời ! BA loại ARN thì mình hiểu nhưng mình chỉ biết như bạn một loại ribôxôm !
 4. N

  Bài tập sinh học phân tử chương trình phổ thông

  Vậy mọi người cho em hỏi trong cơ thể động vật thì có ba loại ribôxôm nhưng loại nào chiếm số lượng lớn nhất , tồn tại trong thời gian dài nhất ? Em có thể post bài tập không ?
 5. N

  Phương pháp dạy sinh học ở trường phổ thông

  Coi bộ mấy anh chị học môn sinh sướng thiệt ! Ở trường em có cái kiểu mỗi người mối cách dạy ! Em ớn học vi sinh lắm, cảm giác không chắc ăn , giờ hong đủ can đảm thi nà !
 6. N

  Bình luận World Cup đê!

  không em không học cô đó !
 7. N

  Bình luận World Cup đê!

  Vâng em ở Tây Ninh !
 8. N

  Bình luận World Cup đê!

  các anh bình luận đi ! Bình luận khác thảo luận chứ ! Như vầy không thấy cảm xúc gì cả ! !!_!!
 9. N

  Bài tập di truyền liên kết gen, hoán vị gen

  Em cũng có một bài toán di truyền muốn hỏi ! Đề như sau : Khi đem lai hai dòng thuần tương phản của cùng một loài thực vật ta thu được đời con F1 đồng tính ?hoa kép màu trắng ! Đem F1 giao phấn với cây chưa biết thu được F2 có 80 ngàn cây trong đó có 329 cây hoa đơn màu tím Biết các tính...
 10. N

  Hỏi về việc đăng ký làm thành viên!

  Nói vậy nghĩa là sao ? ??????????
Back
Top