Search results

 1. T

  Giúp em 2 bài sinh trường THPT THANH MIỆN

  Giúp em 2 bài sinh trường THPT THANH MIỆN 1.Ở cừu , kiểu gen quy định có sừng, kiểu gen quy định không có sừng, kiểu gen biểu hiện có sừng ở cừu đực và không có sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường , cho lai cừu đực không sừng vs...
 2. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Bài 1: (Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen ABD/abd, chỉ có Aa là hoán vị gen vs tần số 20% là: A.25% ABD ; 25%abd ; 25%Abd ; 25%aBD B.40% Abd ; 40% aBD ; 10%ABD ;10%abd C.30%ABd ; 30% abD; 20% AbD ; 20%aBd D.40% ABD ; 40% abd ; 10%Abd ; 10% aBD P/s: mọi người giải thích tường minh hộ...
 3. T

  Bài tập về cây tứ bội

  1.Ở 1 lạoi TV A gen quy định thân cao trội hoàn toàn so vs alen a thân thấp.Người ta tiến hành 1 số phép lai giữa các cây tứ bộ vs nhau. Hãy GT KQ để qua đó xác định Kiểu Gen,Kiểu Hình của bố mẹ , nếu ở con lai F_1 thu đc các kết quả sau đây: a) F_1 có 495 cây thân cao , 46 thân thấp b) F_1 có...
 4. T

  1.Gen A đột biến mất 1 đoạn gồm 2 mạch bằng nhau và tạo thành alen a đoạn mất đi mã hhóa đc 1 đoạn polipeptit gồm 2 a.a đoạn còn lại có G=30% và đoạn

  1.Gen A đột biến mất 1 đoạn gồm 2 mạch bằng nhau và tạo thành alen a đoạn mất đi mã hhóa đc 1 đoạn polipeptit gồm 2 a.a đoạn còn lại có G=30% và đoạn mất đi có G=20% số nu của đoạn. Khi cặp gen A.a tự tái bản 1 lần đã lấy từ MT nội bào 4680 nu a) XĐ CD Gen A và a b) XĐ SL từng laọi Gen A
 5. T

  1.Có phải khi lai hai bố mẹ thuần hcủng khác nhau hai hay nhiều các cặp tính trạng thì các gen không alen>

  1.Có phải khi lai hai bố mẹ thuần hcủng khác nhau hai hay nhiều các cặp tính trạng thì các gen không alen>
 6. T

  Giúp mình 1 tập lỳ thuyết

  1.Qúa trình hình thành các axit amin có ảnh hưởng và vai trò như thế nào vs hình thành cho polipeptit
 7. T

  Bài tập lỳ thuyết phần Qúa trình nhân đôi của ADN

  Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên đoạn ADN (gen)?
 8. T

  Bài tập lỳ thuyết phần Qúa trình nhân đôi của ADN

  Bạn ơi nhưng mình không hiẻu hoạt động sao chép của ezim ADN polimeraza lại là nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki ?
 9. T

  Bài tập lỳ thuyết phần Qúa trình nhân đôi của ADN

  I.Nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki là: 1.Tiính chất cấu tạo hai mạch đơn song song ngược chiwuf nhau củaADN 2.Hoạt động sao chép của enzim ADN polimeraza 3.ADN sao chép theo kiểu nửa phân đoạn 4.Sự có mặt của enzim ligaza Câu trả lời đúng là: A.1,3 B.1,2...
 10. T

  Cần ý kiến về sách tham khỏa lớp 11

  Vậy thì bạn thử trả lời hộ mình câu hỏi này không? Tại sao lại nói phương trình C6H12O6 +6O2 -----> 6CO2 + 6 H2O + Q là phương trình đại diện của quá trình hô hấp mà không phải là phương trình tổng quát
 11. T

  Cần ý kiến về sách tham khỏa lớp 11

  bạn có thể nói rõ hơn về tên cuốn sách đó không'?
 12. T

  Cần ý kiến về sách tham khỏa lớp 11

  ý mình là môn sinh ấy bạn sách tham khảo sinh học lớp 11 ấy. thanks trước nhé
 13. T

  Cần ý kiến về sách tham khỏa lớp 11

  Ai có thể chỉ cho mình nên mua quyển sách tham khảo lớp 11 nao f hay không?
 14. T

  giải thích ý nghĩa của hô hấp ở thực vật

  tại sao lại nói phương trình C6H12O6 +6O2 -----> 6CO2 + 6 H2O + Q là phương trình đại diện của quá trình hô hấp mà không phải là phương trình tổng quát
Back
Top