Search results

  1. L

    Thắc mắc về hoạt động của virus với genome của người

    Mình có thắc mắc: ADN của virus gắn vào genome của người như thế nào? Tại sao nó không bị loại bỏ đi mà còn có thể sử dụng được bộ máy các enzyme của tế bào phục vụ quá trình nhân lên của nó. Các nhà khoa học cũng kết luận khoảng 5% genome của người có nguồn gốc từ virus. Phải chăng không có đáp...
Back
Top