Search results

  1. L

    có virus kí sinh trên động vật nguyên sinh không?

    đây là vấn đề tôi đang muốn tìm hiểu.hiện tôi chỉ nghe nói đến virus ở thực vật, động vật chung chung mà không thấy nói rõ về virus ở động vật nguyên sinh đon bào.:???:
Back
Top