Search results

  1. T

    Nuôi cấy mô phong Lan

    Bác nào biết nuôi cấy mô từ hạt phong lan cho mình hỏi cái môi trường nuối cấy pha trộn tỉ lệ như thế nào với ạ
Back
Top