Search results

 1. T

  Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

  Anh Hiệu ơi cho em xin quấn "Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology" này với Email của em: tuan_cnsh@yahoo.com.vn Cảm ơn anh Hiệu nhiều!
 2. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị lấy giúp em mấy bài báo này với Gamborg, O ; Miller, R & Ojima, K (1968). Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Experimental cell research, 50(1), p.151–58. Murashige, Toshio (1974). Plant propagation through tissue cultures. Annual review of plant...
 3. T

  Biosensor -Điện cực sinh học

  Mình cũng đang tìm hiểu về chủ đề này. Và tìm thấy tài liệu này. Bạn xem qua thử coi. http://www.clinchem.org/content/42/2/193
Back
Top