Search results

 1. thaibinh96dn

  Gen tiền ung thư

  - Đột biến gen ở vùng promoter làm tăng khả năng biểu hiện của gen, làm răng sản phẩm của gen tiền ung thư. - Đột biến gen trong vùng mã hóa làm tính bền của sản phầm tăng lên. - Đột biến chuyển đoạn làm chuyển gen tiên ung thư đến vị trí thuận lợi làm tăng sản phẩm gen. :smile:
 2. thaibinh96dn

  câu hỏi về Vi sinh vật

  Câu 3 cloramphenicol với lizozim có tác động được đến virus, cái này mới nghe lần đầu luôn :3
 3. thaibinh96dn

  Tại sao sử dụng cônsixin vào pha G2 lại gây hiệu quả cao?

  Theo mình nghĩ hiình như pha G2 mới bắt đầu hình thành thoi vô sắc thì phải :mrgreen:
 4. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền

  Cảm ơn bạn nhiều ! Mình bị là bị cái chỗ kiểu gen của mẹ, vì đề cho bệnh do 1 alen trội đột biến gây ra...mình hiểu theo nghĩa là có alen trội thì sẽ biểu hiện bệnh vậy thì đề chỉ cho mẹ biểu hiện bệnh thì ko biết được mẹ có kiểu gen AA hay Aa mà làm...làm theo Aa như bạn thì mình thấy hợp lý rồi :)
 5. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền

  Người mắc bệnh run tay thường biểu hiện triệu chứng ở tuổi trung niên. Bệnh này do một alen trội đột biến gây ra. Một người phụ nữ mới biết rằng mẹ cô vừa biểu hiện bệnh còn bố thì không. a. Tính xác suất để cô có thể bị bệnh? (1/2) b. Tính xác suất để cô ta truyền bệnh cho con khi cô ta bị...
 6. thaibinh96dn

  Bài tập vi sinh

  Xác định số lượng phage T2 trong 1ml dịch trong của E.coli bị làm tan. Biết rằng người ta lấy 0,1ml dịch trong chứa T2 ở độ pha loãng 10^-5 cấy vào hộp petri đã cấy trước E.Coli? Sau khi ủ ấm thì đếm được 100 đốm tan. Mình làm theo cảm tính ra được 10^8 phage ko biết đúng không :mrgreen:
 7. thaibinh96dn

  ta ghê lắm hả hay răng mà sợ :)) năm sau thi ở Quảng Bình thì phải :) ko phải ở dn :v

  ta ghê lắm hả hay răng mà sợ :)) năm sau thi ở Quảng Bình thì phải :) ko phải ở dn :v
 8. thaibinh96dn

  Thí nghiệm về thực vật

  Cho một lọ axit ascocbic dạng tinh thể (một chất khử mạnh), một lọ dung dịch metyl đỏ (một chất oxi hóa mạnh), một lọ dung dịch clorophyl vửa rút từ lá. Bố trí thí nghiệm chứng minh vai trò quang hóa của clorophyll. Trong thí nghiệm này nếu để mình axit ascocbic và metyl đỏ thì không xày ra hiện...
 9. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  :mrgreen: Nhưng mà thầy em giải như thế này em chịu luôn. Bố IAIB x Mẹ IBI- -> xác suất con nhóm máu B: 1/2 x 0,24 x 0,27. Nhân cho xác suất của bố và mẹ trong quần thể người.... :cry:
 10. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  TH1: bố IAIB x mẹ IBIB -> xác suất con nhóm máu B: 1/2 x 1/3 = 1/6 TH2: Bố TAIB x mẹ IBIO -> xác suất con nhóm máu B: 1/2x 2/3 = 1/3 vậy xác suất cần tìm là 1/3 + 1/6 = 1/2 :smile:
 11. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền về bệnh pheniketo niệu và ankapton niệu

  Phenylalanin --A--->Tirozin----B--->CO2 + H2O Người bị bệnh pheniketo niệu do thiếu enzim chuyển hóa ở bước A còn người bị bệnh Ankapton niệu do thiếu một enzim trong bước B ở sơ đồ trên. các bệnh này là những bệnh rất hiếm gặp. Nếu một người bị bênh phiniketo niệu lấy một người bị bệnh...
 12. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  vậy là chia trường hợp ra hả anh, TH1 mẹ IBIB, TH2: mẹ IBIO nhưng mà khi cộng hai trường hợp lại thì xác suất con nhóm máu B vẫn là 1/2.
 13. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  1. Để cải tạo giống heo Thuộc Nhiêu Định Tường, người ta dùng con đực giống Đại Bạch để lai cải tiến vớ con cái tốt nhất của giống địa phường. Nếu lấy hệ gen của Đại Bạch làm tiêu chuẩn thì ở thế hệ F4, tỉ lệ gen của Đại Bạch trong quần thể là bao nhiều? Ý nghĩa của phép lai trên. 2. Một quần...
 14. thaibinh96dn

  Lý thuyết và bài tập về quy luật phân ly

  Câu 3: 3.1: B,3 3 kiều gen đó là AA, Aa, aa. 3.2: 3 kiểu gen -> 3 kiểu tự thụ phấn :mrgreen: AA x AA; Aa:Aa; aa x aa 3.3: số kiểu giao phối tự do ý nó hỏi là các phép lai có thể có đó bạn. AA x AA; Aa x Aa; aa x aa; AA x Aa; AA x aa; Aa x Aa vậy có tổng cộng là 6 phép lai. Có công thức tính số...
 15. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền?

  Vậy bài 1 sẽ là 180 hả anh. bài 2 sẽ là 1/4 .. :)
 16. thaibinh96dn

  Bài tập di truyền?

  1. 1 gen thứ nhất có 3 alen nằm trên nst thường, gen thứ 2 có 4 alen nằm trên đoạn tương đồng của nst X và Y, gen thứ 3 có 2 alen trên nst Y. Số kiểu giao phối có thể có giữa các cá thể bình thường trong quần thể lưỡng bội về 3 cặp gen đó bao nhiêu? - 3alen có 6Kg trừ 1 đồng hợp lặn còn 5kg bình...
 17. thaibinh96dn

  Phân giải đường theo con đường Pentozo Photphat?

  Mọi người cho em hỏi sàn phẩm chính xác của con đường này với 1 Glucozo làm nguyên liệu là bao nhiêu?
 18. thaibinh96dn

  rồi chỉnh rồi đó mi :3 lên tí hỏi bài thôi

  rồi chỉnh rồi đó mi :3 lên tí hỏi bài thôi
 19. thaibinh96dn

  Bài tập về tính trạng chịu ảnh hưởng của giới tính

  Ở Bò, tính trạng lông đen chi phối bởi gen Cb, gen này là trội ở con đực và lặn ở con cái. Lông đỏ chi phối bởi gen Cr, gen này là trội ở con gái và lặn ở con đực. Cặp alen trên nằm ở NST thường. Bò đực lông đỏ giao phối với bò cái lông đen, tìm tỉ lệ kiểu hình kể cả giới tính ở F1 và F2? ở F2...
Back
Top