Search results

  1. B

    Cánh dơi và cánh chim

    theo mình thì đóng góp quan trọng nhất của Darwin là đưa ra vai trò sáng tạo của CHỌN LỌC TỰ NHIÊN và CHỌN LỌC NHÂN TẠO :dance:
Back
Top