Search results

  1. Q

    Sinh lý tim

    Tại sao nói tác dụng của dây phế vị - giao cảm lên tim là 2 mặt trái ngược của một quá trình thống nhất? Bạn nào giúp mình giải thích câu hỏi này với!
Back
Top