Search results

  1. T

    Quá trình sản xuất Bia !

    bạn ơi bạn kiếm cái hình nấm men ở đâu mà kì thế.Hihi không biết bạn có gõ nhầm không chứ hạ lạnh -1 và lọc ở -2 chắc toi qua. Thanh trùng ở 65 mà trong 10- 15 phút bạn định để PU bao nhiêu? hihi
  2. T

    Các nhóm vi khuẩn quang hợp và vai trò của vi khuẩn quang hợp trong thực tiễn

    bạn muốn tìm hiểu về nhóm vi khuẩn này , có thể liên hệ phòng Quang Sinh học, viện công nghệ sinh học việt nam nhé. Đây là nơi nghiên cứu và ứng dụng nhóm vi khuẩn này vào thực tiễn hàng đầu đấy. Thực tế thì o trên mạng rất nhiều tài liệu. Chúc bạn tìm được thông tin cần thiết.
Back
Top