Search results

  1. L

    Thắc mắc về quần thể sinh vật và nguồn gene!

    Em đang học đại học và vì không phải chuyên sinh nên thầy có cho bài tập về nhà có chút không hiểu mong mọi người giúp đỡ :) - Why do we have to save population than individuals ( gene pool issue)? Why do we care about gene pool in conservation? Tạm dịch: Tại sao chúng ta phải bảo vệ cả quần...
Back
Top