Search results

  1. L

    Bài tập xác suất trong sinh học

    Không phải nhân 1/2 vs xsuất của mẹ đâu. Vậy nên đáp án đúng mk nghĩ là 1/6.
Back
Top