Search results

  1. T

    Lợi ích của phân bón lá đối với cây trồng

    Phân bón lá có vai trò khá quan trọng đối với cây trồng, tuy nhiên việc sử dụng phân bón lá phải đúng cách, đúng giai đoạn để có thể đem lại hiệu quả cao nhất.
  2. T

    Phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả

    Với công nghệ đô thị hóa ngày càng cao và sự phát triển công nghiệp ngày càng mạnh thì vấn đề rác thải lại làm cho chúng ta thêm đâu đầu vì chúng ngày càng nhiều không xử lý kịp. Rác thải ở đây phải kể đến rác thải rắn sinh hoạt, loại rác thải nếu không được thu gom xử lý đúng sẽ gây ra nhiều...
Back
Top