Search results

  1. N

    tế bào gốc toàn năng

    Em hiểu thế nào là tế bào gốc toàn năng? Chỉ có một loại tế bào gốc toàn năng là tế bào trứng đã thụ tinh mà thôi. Và tế bào trứng thì không thể phân chia thành tế bào đã biệt hoá hoàn toàn được. Nếu em muốn tìm hiểu thêm về tế bào gốc, hãy tìm đọc thêm về cuốn sách Stem cells: an insider's...
Back
Top