Search results

  1. H

    khi nào cần tổng hợp cDNA

    mình là newbe đang tìm hiểu về pcr, khi làm phản ứng pcr với virus thì với DNA virus có phải tổng hợp cDNA không hay chỉ ARN virus mới phải tổng hợp cDNA.
Back
Top