Search results

 1. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Thì bệnh này do gen trội quy định mà ( đọc lại đề đi ) :oops:
 2. T

  Crackinh ankan

  Đáp án thế nào vậy bạn :oops:
 3. T

  Crackinh ankan

  ờ anh thừa cái trường hợp đầu tiên :mrgreen: Dù sao cái thứ 2 cũng đúng :cool:
 4. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Bài này đề thiếu mà @@@ Đầy đủ phải là : Người 3 nhóm máu B , người 4 nhóm máu A => IBI0 * IAI0 liên kết vs gen gây bệnh với tần sồ f=11% => Xác suất : 0.455*1/2*1/2 = 11.125% Câu này ôn đt làm rồi nên nhớ :oops:
 5. T

  Crackinh ankan

  Cái này thì sao :oops: C5H12 --> CH4 + 2 C2H4 1--------------1---------2 hoặc C5H12 --> H2 + C2H4 + C3H6 1--------------1--------1--------1
 6. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Đáp án là thế nào vậy Hải ? :???:
 7. T

  Bài tập nhỏ về HVG

  Gỉa sử ban đầu có 100 tế bào => có 10% tương đương 10 tế bào TĐC => Tần số : f=10*2/100*4 =5% => giao tử ADb chiếm : 2.5%
 8. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Đây là một vài bài tập trong đề thi thử Thạch Thành 1 - Lần 3 - 2013 ( Mã đề : 579 ) Chúng ta cùng thảo luận nhé ! Câu 13: Dạng đột biến nào sau đây không xảy ra trong hệ gen tế bào chất của sinh vật nhân thực? A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn tương hỗ. C. Mất một cặp nu. D. Lặp đoạn. Câu 17: Trong...
 9. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Lại ko đọc kĩ đề rồi Bố II.3 sẽ có Kg: AA và mẹ II.2 sẽ phải có KG Aa với xs 2/3 ( do aa chết trước khi trưởng thành ) => xác suất là: 2/3*1/2*2/3*1/4=1/18
 10. T

  Điện phân khi thể tích dd thay đổi

  pH = 1 ==> [H+] = 0,1 mol/lít số mol Cu(NO3)2 = a = 0,0225 mol Cu(NO3)2 + H2O --> Cu + O2 + 2 HNO3 a--------------------------a----0,5a---0,045 H2O -----------------> H2 + 0,5 O2 x Gọi V là thể tích dd sau điện phân ==> Nồng độ H+ = $\dfrac{0,045}{V} = 0,1$ ==> V = 0,45 lít khối lượng dd sau...
 11. T

  Một số câu lý thuyết trong đề thi thử ??? ( anh huỳnh có gì vào xem giúp )

  Câu 48 phải là C nhé ! Vì người ta gọi là dòng năng lượng chứ ko ai gọi là chu trình năng lượng cả. :oops:
 12. T

  Bài tập về vịt Bắc Kinh

  Ta có : số gen của '' Vịt Bắc Kinh '' :nhannho: sau 3 thế hệ lai là : 1- (1/2)^3= 7/8
 13. T

  Xác định thể đột biến.

  Giao tử có 13 NST là n + 1 chiếm tỉ lệ 50% → Thể đột biến là 2n + 1+ 1 :oops:
 14. T

  Di truyền học

  Uk 2^3=8 dòng thuần nhé :oops:
 15. T

  Tính tần số KG

  Xét riêng => Cao / thấp = 21 / 4 => Tần số : pA=0.6 . qa=0.4 ..............=> Trắng / Đỏ = 3 /1 => Tần số : pB=0.5 , qb=0.5 => Tần số cây dị hợp 2 cặp là : 0.24 :oops:
 16. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Đáp án 13 thôi bạn à :nhannho:
 17. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Có câu này hay anh em vào xem thế nào ! Cho A: Tóc xoăn >> a: tóc thẳng B: Mắt đỏ >> b: mắt xanh Biết chúng PLĐL Tìm số phép lai của bố mẹ để cho đời con Tóc xoăn - Mắt đỏ ?
 18. T

  Di truyền quần thể có gen nằm trên NST giới tính

  Vì nam giởi nó chỉ có XAY và XaY => tần số nam giới bệnh là : qa=0.08 Trong giới nữ => 0.92^2 AA : 2*0.92*0.08Aa : 0.08^2 aa Từ đây tính dc ycbt thôi :)
 19. T

  Ý nghĩa của nhóm tuổi

  Bảo vệ tài nguyên và khai thác có hiệu quả hơn :eek: Hỏi thì hỏi rõ vào bạn @@ ví dụ : ý nghĩa của việc nghiên cứu nhóm tuổi :twisted:
Back
Top