Search results

  1. S

    tiếng tim đập ?

    mình nghĩ do tim co bóp nên phát ra tiếng thì cả tâm và van tạo ra
Back
Top