Search results

  1. D

    Giải thích giúp mình thắc mắc này với

    1. để nối các đoạn okazaki thì có phải enzim ligaza tạo liên kết photphodieste giữa các nu ko? 2. ADNpol có tạo được liên kết photphodieste giữa các nu khi x2 ADN ko?
Back
Top