Search results

  1. S

    Science engineering materials 6th

    Chẳng là em nhóm em đang nghiên cứu phần định luật fick nhưng vướng đoạn Gradien nồng độ không tài nào dịch được, anh chị giúp đỡ em được không ạ. Concentration Gradient The concentration gradient shows how the composition of the material varies with distance: c is the difference in...
Back
Top