Search results

  1. nhật minh 0805

    Ảnh hưởng điều kiện môi trường lên tổng hợp melanin

    SGK Sinh học 12 có nêu rõ khi nhiệt độ xuống thấp melanin trong thỏ dc tổng hợp gây màu đen, vậy tsao ở con người nhiệt độ cao mới tổng hợp nhiều melanin ạ
Back
Top