Search results

  1. Hai Tran

    Hỏi thông tin về lá mướt

    mọi người ai biết tên chung hay tên khoa học của lá mướt không? Đây là loại lá được người dân tộc ở tỉnh Thanh Hóa nấu nước tắm bị bỏng, lở loét và còn được dừng để ăn trầu
Back
Top