Search results

  1. T

    Câu hỏi liên quan về Thị Giác

    Cảm ơn bạn :) 1. Ngoài lý do bạn đưa ra, thì liệu lý do về ổn định thị giác và ở gần nguồn cung cấp ion (mạng lưới mạch máu) có hợp lý không? Ổn định thị giác: Vì tb hình que và hình nón phải neo bám ở thành ngoài của võng mạc nên sẽ có vị trí ổn định và chắc chắn hơn? Nguồn cung cấp ion...
  2. T

    Câu hỏi liên quan về Thị Giác

    Mình có một vài thắc mắc liên quan đến cấu trúc của mắt (người). Mọi người có thể giúp được không ạ? 1. Vì sao tế bào hình que và tế bào hình nón lại nằm ở võng mạc (vị trí xa nhất của cầu mắt) trong khi nhiệm vụ của 2 loại tế bào này là hấp thụ ánh sáng? Vì sao không nằm ngay ở phía ngoài để...
Back
Top