Search results

  1. S

    Ebook Sinh học phân tử của tế bào

    Xin chào mọi người. Forum có ai có ebook quyển "Sinh học phân tử của tế bào" do NXB Trẻ dịch lại không cho em xin link down ạ. Em biết làm vậy là có lỗi với tác giả nhưng hiện tại tình hình kinh tế của em không cho phép em mua sách giấy ạ. Em xin cảm ơn mọi người.
Back
Top