Search results

  1. Nguyễn Thảo Vi

    Giúp em với ạ

    1/ Tại sao ARN có 1 mạch mà lại có 3 cấu hình và nhiều chức năng. 2/ Tại sao ADN có chức năng quản lý, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
Back
Top