Search results

  1. HiepDong

    Mọi người giúp mình câu này với

    Loài, nhóm loài thực vật nào sau đây thực hiện chu trình C4 trong pha tối quang hợp vào ban đêm? A. Dứa B. Ngô C. Rau dền D.Kê
Back
Top