Search results

  1. eurohp123

    Câu hỏi về dạng toán tính sơ đồ lai

    Mọi người cho e hỏi câu 120 có cách tính nào tổng quát cho dạng bài này ko ạ, chứ nếu làm cách đếm thông thường thì rất lâu, và có những bài hỏi đến thể tứ bội thì không thể nào đếm được ạ
Back
Top