Search results

 1. P

  Cho em hỏi về Flow cytometry xíu?

  B220 epitope biểu hiện chủ yếu trên tế bào B từ giai đoạn sớm đến giai đoạn trưởng thành (early Pro-B to mature B cells) cho nên trong thực nghiệm người ta thường dùng marker B220 (CD45R) để xác định tỷ lệ tế bào B trong quần thể tế bào nào đó. Tất nhiên không thể tuyệt đối, nhưng đủ để đánh giá...
 2. P

  Cho em hỏi về Flow cytometry xíu?

  Tôi đang làm nghiên cứu tại Nhật, nhưng tôi cũng có hợp tác nghiên cứu chặt chẽ với một số nhóm nghiên cứu ở ngoài Bắc. Nếu anh Hưng có điều gì trao đổi thì cho tôi địa chỉ mail được không, tôi sẽ liên lạc với anh.
 3. P

  Cho em hỏi về Flow cytometry xíu?

  Tôi đang làm nghiên cứu về Miễn dịch, trên cả 2 dòng tế bào B và T. Hôm nay tình cờ đọc bài này, tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình, không biết bạn có cần nó nữa hay không. - Nếu chỉ đếm total mature B cells thì dùng CD19 hay B220 đều được cả. Nếu cần thiết thì bạn nhuộm thêm PI...
Back
Top