Search results

  1. P

    quá trình tổng hợp các thành phần của sữa

    hi pa` con em là sinh viên ngành thú y. em đang cần tìm tài liệu về " quá trình tổng hợp các thành phần của sữa, các yếu tố ảnh hưởng năng suất sữa". theo mọi người, em nên kiếm tài liệu ở đâu? Mọi người có tên sách hay trang web nào về vấn đề này chỉ giúp em với. hơn nữa, khi làm đề tài...
Back
Top