Search results

  1. K

    hệ thần kinh dạng ống

    Nêu khái niệm hệ thần kinh dạng ống.
  2. K

    tập tính động vật săn mồi

    Giải thích Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, phần lớn các tập tính kiếm ăn và săn mồi là tập tính bẩm sinh hay học được
Back
Top