Search results

  1. X

    cho mình hỏi đây là con gì????

    oh hóa ra nó là kiến chúa ah? mình mới bít lun hi
  2. X

    cho mình hỏi đây là con gì????

    Mình hay gặp nó trên mấy chậu cây trước nhà, lâu lâu lại thấy nó chẳng biết nó là con j, nhìn giống như con kiến lai với con ong, nhưng đít nó k có kim chích :botay:
Back
Top