Search results

 1. M

  Xác định % loại giao tử

  :botay: 1)Một loài có bộ NST 2n=24. Một thể đột biến 3 nhiễm kép tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong điều kiện giảm phân bình thường thì loại giao tử có 14NST sẽ có tỉ lệ A.0% B.50% C.25% D.75% 2)Ở một thể đột biến 1 nhiễm kép, trong mỗi...
 2. M

  Một số câu thi thử

  bạn giải cụ thể luôn đi, nói ngắn gọn quá mình chưa có hiểu
 3. M

  Một số câu thi thử

  Câu 1: Cho cây hoa trắng lai phân tích, đời con (Fb) có 25% cây hoa đỏ, 50% cây hoa trắng, 25% cây hoa vàng. Nếu tiếp tục cho cây hoa trắng ở đời con (Fb) tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng ở đời tiếp theo là A.25% B.37,5% C.75% D.100% Câu 2: Ở một loài động vật...
 4. M

  Xác định số loại tinh trùng

  đáp án là 16, mà mình chưa hiểu làm sao ra được 16 các bạn giải thích giùm nhé
 5. M

  Xác định số loại tinh trùng

  Có 5 tế bào đều có kiểu gen AbBbDdeeGg tiến hành giảm phân sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng. A.16 B.10 C.32 D.2 Các bạn hướng dẫn cách giải giùm mình nhé.
Back
Top